Rượu Vang Sủi 958 Santero Moscato Gold Extra

Thuộc tính

Phân loại

Dung tích

Nồng độ

Giống nho

Niên vụ

Nhà sản xuất

Xuất xứ

850.000 

Mô tả