Rượu Vang bịch BIB Rosario Primitivo

Thuộc tính

Phân loại

Dung tích

Nồng độ

Giống nho

Niên vụ

Nhà sản xuất

Vùng

Xuất xứ

500.000 

Danh mục: Từ khóa: , , ,

Mô tả

BIB (Bag In Box)