Rượu Camus XO Elegance Mini 50ml

Thuộc tính

Dung tích

Thương hiệu

Phân loại

Hạng/Tuổi rượu

XO

Nồng độ

Xuất xứ

400.000 

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả