Rượu Camus VSOP Elegance Mini 50ml

Thuộc tính

Phân loại

Thương hiệu

Dung tích

Nồng độ

Hạng/Tuổi rượu

VSOP

Xuất xứ

140.000 

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả