Rượu Mơ Nakano Kishu Umeshu

Thuộc tính

Phân loại

Dung tích

Nồng độ

Vùng

Xuất xứ

Liên hệ

Danh mục: Từ khóa: ,

Mô tả

Rượu mơ Nakano Kishu Umeshu – vị truyền thống. Nakano Kishu Umeshu là dòng rượu mơ truyền thống được làm thủ công và có chuấn nhận xuất xứ chỉ dẫn địa lý GI WAKAYAMA Umeshu.

Nakano Kishu Umeshu được chứng nhận GI WAKAYAMA:

  • Wakayama được chỉ định là chỉ dẫn địa lý (GI) cho rượu ume.
  • Tiêu chuẩn ume phải được sản xuất bằng cách sử dụng ume tươi chưa chín hoặc chín hoàn toàn được thu hoạch trong tỉnh và quá trình sản xuất và ủ rượu phải được thực hiện trong tỉnh Wakayama.
  • Chỉ những nhà sản xuất đáp ứng “tiêu chuẩn nhất định” được chứng nhận GI mới được phép sử dụng logo GI trên sản phẩm.