Rượu Mơ Nakano Citrus Umeshu

Thuộc tính

Phân loại

Dung tích

Nồng độ

Xuất xứ

Vùng

Liên hệ

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Rượu mơ Nakano Citrus Umeshu – là dòng rượu mơ vị tắc nhiệt đới Shikuwasa trên nền rượu mơ Umeshu của nhà Nakano.