Rượu Courvoisier VSOP

Thuộc tính

Phân loại

Thương hiệu

Hạng/Tuổi rượu

VSOP

Dung tích

Nồng độ

Xuất xứ

1.250.000 

Danh mục:

Mô tả

Rượu Cognac Courvoisier VSOP – dòng Cognac cổ điển, điển hình của Congac. Rượu được chưng cất trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau để cho chất lượng rượu chưng cất ra là tốt nhất.

Rượu sau khi chưng cất gọi là Eaux-de-vie, sau đó tiến hành đi ủ từ những thùng gỗ được chọn lựa kỹ từ đốn gỗ để khô tự nhiên 3 năm mới tiến hành đóng thùng. Tất cả Cognac phài ủ tối thiểu 2.5 năm.