Rượu Vang Sủi Fogoso Plata

Thuộc tính

Phân loại

Dung tích

Nồng độ

Giống nho

,

Niên vụ

Xuất xứ

450.000 

Mô tả

Rượu vang sủi Fogoso Plata – bạc là dòng Sparkling có ga độ cồn thấp, được thưởng thức như là món khai vị.