Rượu Glenlivet Nadurra First Fill Selection

Thuộc tính

Phân loại

Thương hiệu

Tuổi rượu

Dung tích

Nồng độ

Vùng

Xuất xứ

1.950.000 

Mô tả

The Glenlivet Nàdurra First Fill Selection