Rượu Remy Martin 1738 Accord Royal

Thuộc tính

Phân loại

Thương hiệu

Dung tích

Nồng độ

Xuất xứ

Liên hệ

Danh mục:

Mô tả

Rượu Rémy Martin 1738 Accord Royal dòng Cognac có tuổi rượu nằm giữa VSOP và XO của nhà Remy Martin. Phiên bản để tưởng nhớ đến hoàng gia do vua Luois XV ban tặng cho Remy Martin vào năm 1738. Theo đó cho phép Remy Martin mở rộng vườn nho của mình để trồng nho trong thời điểm đất đai khan hiếm.