Rượu Matsui The Kurayoshi 8 Năm

Thuộc tính

Phân loại

Thương hiệu

Dung tích

Nồng độ

Tuổi rượu

Xuất xứ

3.200.000 

Danh mục:

Mô tả

Rượu Matsui The Kurayoshi 8 năm là dòng whisky blended malt phối trộn từ các dòng whisky single malt với nhau.