Rượu Johnnie Walker Gold 200 Years

Thuộc tính

Phân loại

Thương hiệu

Tuổi rượu

Dung tích

Nồng độ

Xuất xứ

1.200.000 

Mô tả

Rượu Johnnie Walker Gold – 200 Years Icon, phiên bản phát hành giới hạn cho kỷ niệm 200 năm hành trình của hãng Johnnie Walker.