Rượu Ballantine’s 15 Năm

Thuộc tính

Phân loại

Thương hiệu

Dung tích

Nồng độ

Tuổi rượu

Xuất xứ

Liên hệ

Danh mục:

Mô tả

Rượu Ballantine’s 15 Năm